Διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Είναι γνωστό ότι κάποιοι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο. Στο κέντρο μας αυτοί οι μαθητές ξεπερνούν τις τυχόν δυσκολίες τους επειδή η διδασκαλία γίνεται διαδραστική. Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιστρατεύονται όλες οι αισθήσεις, και σε συνδυασμό με εικόνα, ήχο, projects και ομαδικές εργασίες, η μάθηση γίνεται παιχνίδι.