Γιατί να παρακολουθήσετε αγγλικά σε τμήμα

  1. Προάγεται η συνεργασία,
  2. Καλύπτονται προηγούμενα κενά,
  3. Μαθαίνετε από την διάδραση με άλλα άτομα και τις ιδέες τους,
  4. Προσωπική επαφή με τον διδάσκοντα και ατομική βοήθεια για κάθε έναν ξεχωριστά,
  5. Σωστή καθοδήγηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του καθενός.